Διαθέσιμες εξατμίσεις για VW Golf V

Υπάρχουν 6 αντικείμενα σε αυτή τη κατηγορία.
Εξάτμιση VW Golf V
Εξάτμιση VW Golf V
Εξάτμιση VW Golf V

70mm Rohrführung
Optimal geeignet für Leistungsgesteigerte Fahrzeuge
Kompatibel mit BN-Pipes Vorschalldämpfer
Endoptik 1 x 100mm mittig
Passt in die R32 Heckschürze

Εξάτμιση με καταλύτη VW Golf V

70mm Rohrführung ab Turbo
Mit Doppel-Flexteil und 200 cpsi Metallkatalysator.

Εξάτμιση (VWGOV-VSD) VW Golf V

70mm Rohrführung ab Kat
optimal geeignet für Leistungsgesteigerte Fahrzeuge
Kompatibel mit BN-Pipes Vorrohr und Endschalldämpfer
Mit EG-Betriebserlaubnis (Eintragungsfrei)

Εξάτμιση VW Golf V

70mm Rohrführung
Optimal geeignet für Leistungsgesteigerte Fahrzeuge
Kompatibel mit BN-Pipes Vorschalldämpfer
Endoptik 2×76/20° links und rechts

SKODA